• لزوم مقاوم سازی و رعایت استاندارد ها در کلیه پروژه های بهداشت و درمان
  لزوم مقاوم سازی و رعایت استاندارد ها در کلیه پروژه های بهداشت و درمان

 • تبریک به مناسبت روز پرستار
  تبریک به مناسبت روز پرستار

 • سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم
  سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم

 • راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد
  راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد

 • رؤسای سابق و جدید بیمارستان حاجی آباد تودیع و معارفه شدند.
  با حضور آقای دکتر پاکدامن سرپرست امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان فاطمه الزهرا(س) حاجی آباد برگزار شد.

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir