• تلاش می کنیم پروژه های بیمارستان حاجی آباد تا قبل از نوروز 97 به بهره برداری برسد
  تلاش می کنیم پروژه های بیمارستان حاجی آباد تا قبل از نوروز 97 به بهره برداری برسد

 • سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم
  سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم

 • راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد
  راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد

 • رؤسای سابق و جدید بیمارستان حاجی آباد تودیع و معارفه شدند.
  با حضور آقای دکتر پاکدامن سرپرست امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان فاطمه الزهرا(س) حاجی آباد برگزار شد.

 • تجهیز بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد به دستگاه رادیولوژی دیجیتال
  تجهیز بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد به دستگاه رادیولوژی دیجیتال

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir