• فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد
  فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد

 • بهره برداری از 50 تخت بیمارستانی در افتتاح بخش های زنان و اطفال و اورژانس بیمارستان حاجی آباد
  بهره برداری از 50 تخت بیمارستانی در افتتاح بخش های زنان و اطفال و اورژانس بیمارستان حاجی آباد

 • تبریک و تقدیر به مناسبت روز پزشک
  تبریک و تقدیر به مناسبت روز پزشک

 • مرد حاجی آبادی با آسیب دیدگی شدید دو دست به بیمارستان پیوند شیراز اعزام شد
  مرد حاجی آبادی با آسیب دیدگی شدید دو دست به بیمارستان پیوند شیراز اعزام شد

 • کلاس آموزشی تب خونریزی دهنده - کریمه کنگو در سالن آموزشی بیمارستان برگزار گردید.
  ...

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir