• سال نو مبارکباد
  سال نو مبارکباد

 • لزوم مقاوم سازی و رعایت استاندارد ها در کلیه پروژه های بهداشت و درمان
  لزوم مقاوم سازی و رعایت استاندارد ها در کلیه پروژه های بهداشت و درمان

 • تبریک به مناسبت روز پرستار
  تبریک به مناسبت روز پرستار

 • سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم
  سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم

 • راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد
  راه اندازی ایستگاه مطالعه در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir