صفحه اصلی > درباره بیمارستان 

v    سیاست های کلان بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

توجه خاص به فعالیت های ایمنی ، ارتقاء سلامت در سطح بیماران و کارکنان

جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی(بیماران و همراهان و ...)

توانمندسازی نیروی انسانی از طریق  برگزاری کلاسهای اموزشی

تداوم در اجرای بسته های برنامه طرح تحول در نظام سلامت