• مرد حاجی آبادی با آسیب دیدگی شدید دو دست به بیمارستان پیوند شیراز اعزام شد
  مرد حاجی آبادی با آسیب دیدگی شدید دو دست به بیمارستان پیوند شیراز اعزام شد

 • کلاس آموزشی تب خونریزی دهنده - کریمه کنگو در سالن آموزشی بیمارستان برگزار گردید.
  ...

 • سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم
  سرکشی و بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین محترم

 • رؤسای سابق و جدید بیمارستان حاجی آباد تودیع و معارفه شدند.
  با حضور آقای دکتر پاکدامن سرپرست امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید بیمارستان فاطمه الزهرا(س) حاجی آباد برگزار شد.

 • تجهیز بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد به دستگاه رادیولوژی دیجیتال
  تجهیز بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد به دستگاه رادیولوژی دیجیتال

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir