• نجات جان مادر باردار در نخستین ماموریت آمبولانس هوایی در شهرستان حاجی آباد
  این زن باردار...

 • راه اندازی و افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد
  مرکز تصویربرداری سی تی اسکن شهرستان حاجی آباد با حضور دکتر شکاری افتتاح شد.

 • نصب و راه اندازی سیستم PACS
  نصب و راه اندازی سیستم PACS در بیمارستان فاطمه الزهرا (س)حاجی آباد در تاریخ 94/10/27

 • معرفی اجمالی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد هرمزگان
  ***

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir