صفحه اصلي > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

رسالت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد

این بیمارستان به عنوان مرکز درمانی با دارا بودن نیروهای متعهد و با انگیزه ، با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و جلب اعتماد و رضایت کلیه مشتریان ، با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و پزشکی به روز در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه گام برداشته و با در نظر گرفتن موارد ذیل همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد : 

1. ارائه خدمت به موقع و مناسب و با کیفیت با رعایت اصول فناوریهای نوین

2. صداقت و همدلی

3. نظم و مسئولیت پذیری

4. بهبود مستمر فرآیندها و روش های انجام کار

5. کیفیت مستمر خدمات درمانی و ایمنی بیمار

6. توسعه بیمارستان در جهت راه اندازی بخشهای جدید

7. استفده از تجهیزات پزشکی و فنی با کیفیت

8. ارتقا سطح دانش و آگاهی و مهارت کارکنان

9. جلب رضایت مشتریان