صفحه اصلي > بخش های درمانی > درمانگاه > درمانگاه  

معرفي مسئول بخش پذيرش و درمانگاه بيمارستان

 
   
نام : بتول
نام خانوادگی : سالاری  
 تاریخ تولد : 1355      
مدرک تحصیلی : کاردان  ( دانشجوی کارشناسی رشته تغذیه )
رشته تحصیلی : مامایی  
سنوات : 18 سال
سمت : مسئول بخش پذيرش بیمارستان و درمانگاه بیمارستان 
 
 
  معرفي منشی درمانگاه بيمارستان
ناهید حسن زاده - سنوات شغلی 25 سال - دیپلم    
 
  معرفي پرسنل بخش پذیرش بيمارستان
 
ردیف
اسامی پرسنل بخش
مدرک تحصیلی
سنوات شغلی
سمت
نوع استخدام
1
  جواد دهقانی
           دیپلم
3سال
كارمند
قراردادی
2
  زهرا صادقی
     کاردان مامایی
8 سال
کارمند
پیمانی
3  
  رضا هاشمی
             دیپلم
7  سال
کارمند
  قراردادی
4
  محسن لشكری
           دیپلم
7 سال
كارمند
قراردادی