صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس  

 

بخش اورژانس یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) است که در قسمت غربی و در مجاورت آزمایشگاه و در انتهای درمانگاه قرار گرفته و در سال 1385 در فضایی به متراژ 450 متر راه اندازی شده است و دارای 9 تخت فعال جهت بستری و یک تخت مسمومیت   ، یک تخت ایزوله ، یک تحت CPR و اتاق عملهای سرپایی دارای 3 تخت فعال که در مجموع دارای 15 تخت و همچنین دارای اتاقهای : CPR  ، اتاق معاینه ، اتاق تریاژ ، اتاق عملهای سرپایی و پانسمان و گچ گیری می باشد .

 

  خدمات قابل ارائه به مراجعین

ردیف

نوع خدمات

تعرفه به ریال

ردیف

نوع خدمات

تعرفه به ریال

1

گذاشتن سوند برای احتباس ادراری

36000

31

آتل USLAP

33000

2

گذاشتن سوند فولی

55000

32

برداشتن جسم خارجی از عضله ساده

94000

3

گذاشتن لوله تراشه

19200

33

برداشتن جسم خارجی آز عضله عمیق

194000

4

ترانسفوزیون خون ( محصولات خونی غیر مستقیم )

32000

34

پانسمان کوچک

33000

5

گذاشتن ( CHEST TUBE )

84000

35

پانسمان متوسط

55000

6

آسپیراسیون   مثانه به وسیله سوزن

28000

36

پانسمان بزرگ ( بخیه در نواحی پوست ، سر و گردن ، زیر بغل ، تنه و اندامها )

110000

7

آنفیزیوندرناژ هماتوم زیر ناخن

34000

37

بخیه تا 5/2 سانتی متر

55000

8

آنجام عمل CPR

126000

38

بخیه 5/2 تا 5/7 سانتی متر

78000

9

شوک قلبی

126000

39

بخیه 5/7 تا 5/12سانتی متر

100000

10

وصل سرم

28000

40

بخیه 5/12تا 20 سانتی متر

122000

11

تزریق داخل وریدی

18000

41

بخیه 20 تا 30 سانتی متر

155000

12

تزریق داخل عضله

10000

42

بخیه بالاتر از 30 سانتی متر

184000

13

گذاشتن سوند معده

63000

43

بخیه ساده پوست ( در نواحی گوشها ، فکها ، بینی ، لبها ، پرده های مخاطی )

 

14

شستشوی معده در هر 30 دقیقه

94500

44

بخیه تا 5/2 سانتی متر

60000

15

خون گیر ی از شریان

22000

45

بخیه 5/2 تا 5 سانتی متر

78000

16

نوار قلب

35000

46

بخیه 5 تا 5/7 سانتی متر

100000

17

جا اندازی فک

222000

47

بخیه 5/7 تا 5/12سانتی متر

110000

18

شستشوی گوش

44000

48

بخیه 5/12تا 20 سانتی متر

130000

19

تامپون گذاری بینی

72000

 

بخیه 20 تا 30 سانتی متر

155000

20

در آوردن جسم خارجی از مجرای خارجی گوش

44000

 

بخیه بالاتر از 30 سانتی متر

183000

21

درناژمشکل آبسه

89000

 

بانداژ

 

22

درناژ ساده آبسه

45000

 

اعزام به بندر عباس

300000

23

خارج کردن جسم خارجی از ملتحمه

39000

 

اعزام به سیرجان

250000

24

کشیدن ناخن

139000

 

آتل گچی بلند پا

 

25

برداشتن جسم خارجی از بینی و حلق

55000

 

آتل گچی کوتاه پا

 

26

کشیدن بخیه

17000

 

آتل گچی بلند دست

 

27

تراکلوستومی اورژانس

360000

 

آتل گچی کوتاه دست

 

28

آتل از ران تا مچ پا و انگشتان

39000

 

آتل چوبی

 

29

اتل بلند بازو

33000

 

 

 

30

آتل شانه

33000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

نام : الهام

نام خانوادگی : سلجوقی  

 تاریخ تولد : 1360     

مدرک تحصیلی : ليسانس 

رشته تحصيلي : پرستاری        

سنوات : 6 سال

سمت : مسئول بخش اورژانس

 

 

  

سوابق اجرایی

سوپروایزر بیمارستان فاطمه زهرا (س) شهرستان حاجی آباد

 

  شرح وظایف مسئول بخش اورژانس

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف و تقسیم کار

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار

برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط شامل : درخواستها ، وقایع غیر مترقبه حوادث ، کمبودها ، نیازها

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستانی

نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

نطارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در بخش .

تریاژ 

‍CPR

 

        

 

              دستورالعمل تجویز تتابولین و واکسن کزاز در بخش اورژانس بیمارستان

زخم مستعد کزاز   ( واکسن + تتابولین )

 

عدم مستعد کزاز ( واکسن )

 

له شدگی

زخم خطی

عمق بیشتر از 1سانتیمتر

عمق کمتر از 1سانتیمتر

کوفتگی وسوختگی

بریدگی با جسم تیز

وجود بافت مرده

عدم وجود بافت مرده

آلودگی با خاک بزاق

عدم وجود آلودگی با خاک و بزاق

 

 

  شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش اورژانس   

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s  

انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری ، بخیه لاپه اول   پوست ، IV LINE

انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

انجام اقدامات ضروری بهمنظور پیشگیری از عفونت

ترخیص و آماده سازی بیمار

تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

ثبت کلیه اقدامات انجام شده

تریاژ

CPR    

شستشوی گوش

گذاشتن تامپون بینی و گوش

انجام کلیه آنکالهای اعزام در شیفتهای مختلف

 

شرح وظایف بهیاران شاغل در بخش اورژانس

 

کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت

کمک در امر پذیرش

انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر

کنترل V/S

تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت

آمادگی قبل و بعد از عمل

تعویض پانسمان

کشیدن بخیه

آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی

گذاشتن سوند معده و شستشوی معده

شرکت در کلاسهای باز آموزی

حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث

انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

 

 

  شرح وظایف منشی در بخش اورژانس 

   

کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا مسئول شیفت

انجام امور اداری مربوطه به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل: دریافت پرونده در هنگام پذیرش ، آماده کردن پرونده ، تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده و مطابقت دادن با مشخصات بیمار

جمع آوری و اماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان

کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و اماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ، ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمتها

تهیه آمار روزانه بیماران

ثبت حوادث در فرم مربوطه

محاسبه درآمد نقدی روزانه بخش

آماده کردن یاداشتهای مورد نیاز بخش ( نوشتن ، تایپ ، تکثیر و پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری )

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار و خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به آن)

پاسخ به تلفنها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران

رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق