صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی 

 

معرفي بخش رادیولوژی 

اين واحد در سال 1385 بهره برداري رسيد . مساحت زير بنای اين واحد 130متر مربع و با امکانات و تجهيزات ، در زمينه راديولوژی و لوازم تخصصی دستگاه پرتابل مدل ( amx4 ) جنرال الکتریک ، دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتيک ( تپاک ) ، دستگاه ثابت رادیولوژی ( واریان ) ،  چراغ خطر اشعه ، کپسول اکسيژن ، لوازم احياء قلبی تنفسی ، فيلم پج و تجهيزات عمومی (کولر، برق اضطراری، شوفاژ ، وسيله اطفاء حريق) می باشد.  

 

 


 
 


 

   نام  : حمید

   نام خانوادگی : فرهادی افشار

   تاریخ تولد : 1352

  مدرک تحصیلی : کاردان

  رشته تحصیلی : رادیولوژی

  سنوات شغلی :16 سال

  سمت : مسئول فنی رادیولوژی 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول فنی رادیولوژی

 

شرکت در جلسات داخلی بیمارستان

همکاری با ریاست – مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان

پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فنی دستگاهها وحفظ و نگهدار ی از اموال و تجهیزات رادیولوژی

کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد رادیولوژی

پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نیاز بخش

کنترل نهایی بیمه ها از نظر تاریخ ، امضا ،مهر پزشک قیمت و ارسال آنها به واحد بیمه گری

تهیه و تنظیم کشیک ماهیانه پرسنل واحد

تنظیم آمار ماهیانه و سالانه

پیگیری مطالبات واحد

تهیه گرافی از بیمار مثل سایر پرسنل

 

شرح وظایف کاردان رادیولوژی

پذیرش بیمار طبق درخواست پزشک

کنترل بیمه ها با شخص بیمار

کنترل مندرجات بیمه مثل تاریخ اعتبار و سایر موارد

کمک و همیاری مریض جهت وضعیت دادن به بیمار جهت انجام گرافی

تهیه گرافی از بیمار طبق درخواست پزشک

ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی در تاریکخانه

آماده نمودن دارو و سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه ظهور و ثبوت

کمک به کارشناسان ومسئول بخش جهت بهبود روند کار

کمک به بیمار و پزشک مربوطه جهت تشخیص بیماری

 

نيروی انسانی واحد راديولوژی بر اساس نوع استخدام  

 

رسته شغلی

رسمی

پيمانی

قراردادی

طرحی

جمع کل

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 

 

راديولوژی

 

2

0

0

5

0

0

0

.

7

 

جمع کل

 

2

0

0

5

0

0

0

.

7

 

  تعرفه خدمات تصویر برداری و پرتوپزشکی

 

ردیف

نوع خدمات

 

تعرفه به ریال

 

1

 

جمجمه رخ ونیمرخ

 

51،000

2

 

جمجمه نمای تاون ،هیرتز یا هر نمای دیگر

 

28،800

3

 

استخوان های صورت نمای روبرو

 

28،800

4

 

استخوان های صورت رخ و نیمرخ

 

51،000

5

 

 

استخوان های بینی نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم

 

32،900

6

 

سینوسهای قدامی نمای واترز کالدول

 

28،800

7

 

 

استخوانهای فک نمای روبرو یا نیمرخ یا ابلیک هرطرف

 

28،800

8

 

مفصل تمپرومندیبولار

 

28،800

9

 

نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس یک جهت

 

28،800

10

 

قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ

 

32،600

11

 

قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ توام

 

59،900

12

 

دنده ها نمای روبرو یا ابلیک یک فیلم

 

30،400

13

 

دنده ها دو نما دو فیلم

 

57،300

14

 

استخوان جناغ ابلیک یا نیمرخ یک فیلم

 

28،800

15

 

مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل

 

30،300

16

 

لگن خاصره هر فیلم

 

35،000

17

 

مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز

 

30،300

18

 

استخوان ساکروم و دنبالچه دو جهت

 

56،500

19

 

شکم خوابیده یک فیلم

 

37،700

20

 

شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم

 

69،200

21

 

شکم ایستاده یک فیلم

 

37،400

22

 

 

شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز

 

45،400

23

 

گردن رخ ونیمرخ

 

51،000

24

 

گردن چهار جهت

 

87،000

25

 

فقرات پشتی رخ و نیمرخ

 

65،500

26

 

فقرات کمری رخ و نیمرخ

 

65،500

27

 

دورسولومبار روبرو و نیمرخ

 

71،600

28

 

لومبوساکرال رخ و نیمرخ

 

75،100

29

 

لوکالیزه هر ناحیه به تنهایی

 

37،700

30

 

 

بازو رخ و نیمرخ

 

35،900

31

بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت یک فیلم

 

28،800

32

 

آرنج دو جهت

 

37،300

33

 

ساعد دو جهت

 

37،300

34

 

مچ دست دو جهت

 

37،300

35

 

مچ دست یک جهت

 

28،800

36

 

اسکافوئید یک فیلم

 

28،800

37

 

کف دست یک جهت

 

28،800

38

 

کف دست دو جهت

 

37،300

39

 

تعیین سن استخوانی هر کلیشه

 

37،900

40

 

انگشتان هر دست یک جهت و دو جهت

 

28،800

41

 

ران روبرو و نیمرخ روی دو فیلم

 

63،100

42

 

ران دو اکسپوز روی یک فیلم

 

39،200

43

 

زانو دو جهت

 

37،300

44

 

زانو ایستاده دو جهت روی دو فیلم

 

51،000

45

 

کشیک یک فیلم

 

28،800

46

 

ساق پا یک جهت روی یک فیلم

 

42،200

47

 

ساق پا دو اکسپوز روی یک فیلم

 

49،600

48

 

مچ پا یک جهت

 

36،000

49

 

مچ پا دو جهت

 

43،200

50

 

پاشنه پا

 

28،800

51

 

کف پا دو جهت

 

47،900