صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > همو دیالیز 

  ارائه کلیه خدمات درمانی به بیماران دیالیزی در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رایگان است.

معرفی بخش دیالیز بیمارستان
این بخش در دی ماه 1388 در فضایی به متراژ 72 متر مربع با حضور مسئولین استانی  و دکتر رضا کازرونی رئیس بیمارستان افتتاح گردید. این بخش در حال حاضر دارای 3 تخت فعال بوده و 3 دستگاه GAMbro-AK95  ( 2دستگاه) و GAMbro- AK96  ( 1دستگاه )نیز موجود میباشد.  تعداد کل بیماران دیالیزی شهرستان حاجی آباد: 6 نفر (5نفر مرد -1 نفر زن)، محل سکونت بیماران :(2 نفر شهری- 4 نفر روستایی ) ،کمترین سن : (مرد -15 ساله - روستایی) ، بیشترین سن : (مرد - 77ساله - شهری )
مدت دیالیز بیماران : در دیالیز حاد : زمان دیالیز 2 ساعت میباشد (جهت پیشگیری از سندرم عدم تعادل) پس از اولین جلسه دیالیز بیمار مجدداً مورد ارزیابی قرار میگیرد .طول مدت جلسه دوم دیالیز  معمولاً مورد ارزیابی قرار می گیرد . طول مدت جلسه دوم دیالیز معمولاً ساعت می باشد و به تدریج زمان زمان در جلسات افزایش مییابد. در دیالیز مزمن : زمان دیالیز 4 ساعت میباشد که با توجه به وضعیت بیمار و علائم همراه وی نیز میتواند به کمتر یا بیشتر تغییر یابد .
آموزش به بیماران دیالیزی
بیمار باید در مورد تغذیه ، محدودیت ها و انواع غذاهای مصرفی در چهار چوب سلیقه ، معلومات ، سنن خانوادگی و نحوه تغذیه و عناصر موجود در داخل مواد غذایی ،باید ها و نبایدها و مصرف مایعات با زبان ساده و در حد اطلاعات خود آموزش ببیند و این نیازها ی غذایی باید به گونه ای باشد که ضمن رفع نیازهای بدن موجب افزایش تجمع مواد سمی در بدن نشود .
بیمار باید در مورد داروهای مصرفی ، زمان و نحوه مصرف ،عوارض و نحوه اثر آنها در حد معلومات خود آموزش ببیند تا ضمن مصرف دقیق ، نتیجه و عوارض آن را به تیم درمانی انتقال دهد .
 
 
 
نام : بنت الهدا
نام خانوادگی : سالاری سردری
تاریخ : 1363
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : پرستاری
سنوات : 7 سال
     سمت : مسئول بخش دیالیز
 

 

  شرح وظایف مسئول بخش دیالیز
برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )
برنامه ریزی جهت نوبت دهی به بیماران ( نحوه پذیرش ، چیدمان بخش و آموزش و ....)
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن
برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش دیالیز
هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
آموزش تغذیه ای به بیماران   
شرح وظایف پرستار بخش دیالیز
هماهنگی با مسئول بخش در خصوص برنامه کاری ، مرخصی ها و غیره
شرکت در کلاسهای آموزشی 
انجام ماموریتهای اداری و درمانی محوله
افزایش معلومات و دانش پرستاری جهت درمان بهتر بیماران
فراگیری آموزش لازم و کافی در خصوص کار با ماشین همو دیالیز 
اقدامات مربوط به ماشین همو دیالیز شامل : نوع صافی ، پرایم ، طول مدت دیالیز ، میزان جریان خون ، میزان جریان محلول و تعیین میزان اولترافیلتراسیون
آموزش به بیمار
اقدامات مربوط به بیمار شامل : کنترل علائم حیاتی ، وزن خشک ، اضافه وزن ، دسترسی عروقی ، مقادیر آزمایشگاهی ، هپارینیزاسیون و آموزش به بیمار
داشتن مهارت کافی در برخورد با عوارض حین دیالیز
کنترل فشارخون بیمار به صورت ویژه و دقیق
ارزیابی وزن بیمار 
داشتن مهارت کافی در بررسی مقادیر آزمایشگاهی یاقت شده در خون و ادرار بیمار 
    افزایش دانش در زمینه اقدامات و مراقبت های لازم در برخورد با Access  ها
 
فیستول : آموزش های لازم در مورد مراقبت از فیستول در طی جلسات دیالیز ( بیمار باید محل سوزنها را با آب ولرم و صابون شستشو دهد ) .
کاتتر : بیمار پرستار دیالیز باید حین قطع و وصل کردن کاتتر بیمار هر دو ماسک داشته باشند . هرگز لومن و نوک کاتتر به صورت باز نباید در معرض هوا قرار گیرد و حتماً با یک سرنگ یا در پوش روی آن یا داخل لومن قرار گیرد .
جدول تعهدات بیمه ای بیماران خاص ( کلیوی و Ms )
ردیف
نوع بیماری خاص
خدمات مورد نیاز
فرانشیز سهم بیمار
توضیح
1
دیالیز
انجام دیالیز ( k 92 )
 
رایگان
 ( تعهد 100 % از محل اعتبارات بیمه )
مبلغ 113000 ریال به ازای هر دیالیز بابت ست و صافی دیالیز به بیمارستان پرداخت میشود
Erythropoitione
تمام دوزهای تولید داخل
 
رایگان
شامل بخشهای سرپایی و بستری
 
کاتترایزاسیون ساب کلارین
 
رایگان
Iron dextrose
 
رایگان
 
شالدون گذاری
 
رایگان
2
MS
 
فقط داروهای اینترفرون
 
سرپایی فرانشیز 10 %
 
بستری فرانشیز رایگان
 
 
 
 
ملاک قیمت داروها فهرست دارویی موجود در پایگاه اطلاع رسانی امداد میباشد
Interferon B 1A inj 30MCG کد : 02667
 
Interferon B 1B inj 40MCG
کد: 02666
Interferon B 1A inj 8MU
کد : 2668
 
متیل پردنیزولون 500 گرمی
 
3
 
پیوند کلیه
Ciclosporin cap 100 mg
 
سرپایی
فرانشیز 10 %
 
 
 
بستری
فرانشیز رایگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاک قیمت داروها فهرست دارویی موجود در پایگاه اطلاع رسانی امداد میباشد
 
کلیه بیماران پیوند کلیه بیمه شده ، مشمول این تخفیف فرانشیز میگردند
 
 
 
 
 
 
Ciclosporin cap 100 mg
 
Ciclosporin cap 100 mg
 
Ciclosporin cap 100 mg
 
Ciclosporin cap 100 mg
 
Ciclosporin cap 100 mg
 
Mycophenolate mofetil
 tab 500 mg
Mycophenolate mofetil
 tab 500 mg
Mycophenolate mofetil
 tab 500 mg
Erythropoietin 2000 Iu
Anti Thymphocyte immunoglobulin 250 mg /5ml