• در حاجی آباد صورت گرفت:
  نجات جان دومین مادر باردار در تعطیلات نوروزی

 • بازدید جناب آقای دکتر نصیری رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها
  بازدید جناب آقای دکتر نصیری رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها

 • بازدید جناب آقای دکتر حیرانی رئیس دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان
  بازدید جناب آقای دکتر حیرانی رئیس دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان

 • بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان...
  بازدید مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان...

 • سرکشی دکتر نجاتی زاده ، معاون دانشجویی و عضو هیات رییسه...
  سرکشی دکتر نجاتی زاده ، معاون دانشجویی و عضو هیات رییسه...

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر

تلفن : 07635421571  تلفاكس : 07635425046  

پست الکترونیک: fzhh.hums@chmail.ir