صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

 

 

اطلاعات پزشکان معالج بیمارستان

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمد مرادی

متخصص قلب و عروق

دکتر آزاده آذین فر

متخصص داخلی

دکتر محمد ملک ثابت

متخصص زنان

دکتر الهه سیاری فرد

متخصص رادیولوژی

دکتر مهرک کیایی

متخصص اطفال

دکتر بهناز دربان

متخصص اطفال

دکتر سمیه طلایی فر

متخصص عفونی

دکتر الهه اقبال

همه روزه بجز ایام تعطیل در درمانگاه بیمارستان ،در شیفت صبح و عصر ویزیت مینمایند.