سوپروایزر آزمایشگاه 

 

 
 
نام :نجمه
نام خانوادگی : فرهادی
تاریخ تولد : 1365
مدرک تحصیلی : کارشناس  
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
سنوات شغلی :  6 سال
 
 

 

    شرح سوپروایزر آزمایشگاه 

نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی 
نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش  
تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه از قبیل راه اندازی بخش کشت و بخش هورمون و آزمایشات ادرار 24 ساعته
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
تهیه محیط های کشت
انجام آزمایشات هورمونی
انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
کنترل کلیه فاکتورها و صورت حسابها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاههای ارجاع ، حقوق و بیمه پرسنل ، تنخواه کارپرداز
کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
 َ
شرح وظایف مسئول بانک خون  
تهیه فراوردهای خونی از قبیل PACKCELL و FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) از گروههای مختلف خونی از طریق تماس با سازمان انتقال خون استان و هماهنگی با مسئولین مربوطه
دفع خونهای تاریخ گذشته و ثبت شماره کیسه های خون در دفتر مخصوص بانک خون
تهیه فرمهای مربوط به درخواست خون با کراس مچ و درخواست خون اورژانسی و فرم ثبت عوارض نامطلوب خون
نظارت بر انجام صحیح کراس مچ
برگزاری کارگاه آموزشی در جهت توضیح عوارض نامطلوب انتقال خون جهت کلیه پرسنل بیمارستان
 
شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
مستند سازی دستورالعملهای ایمنی و حفاظت کارکنان و محیط آزمایشگاه ، دستورالعمل نحوه سترون سازی و نحوه شستشوی لوازم شیشه ای و نظافت محیط و سطوح کاری  
دستورالعمل دفع پسماندها
ثبت ، گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیر فرو رفتن سوزن ، ریختن و پاشیدن مواد شیمیایی و سایر مواد آلوده
آموزش کارکنان : در خصوص ملاحظات ایمنی و مفاد مندرج در دستورالعملهای مرتبط با حفاظت و ایمنی و ارزیابی اثر بخش بودن آموزشها
ایمنی کارکنان : برای همه کارکنان پوشیدن روپوش سفید در محیط کار الزامی است و از وسایل حفاظت اولیه نظیر دستکش لاتکس ، ماسک و وسایل کمکی جهت برداشت مایعات توسط  پیپت استفاده نمایند 
شستشو ، سترون سازی و ضدعفونی کردن در آزمایشگاه : دستورالعمل مکتوب شده در این خصوص باید توسط مسئول ایمنی و بهداشت به کارکنان مسئول شستشو و نظافت آموزش داده شده و بر رعایت آن نظارت گردد . باید همیشه صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده مناسب در آزمایشگاه موجود بوده و در دسترس کارکنان قرار گیرد
دفع پسماندهای آزمایشگاهی : چگونگی امحاء نمونه ها و همچنین نحوه امحاء مواد و وسایل انجام آزمایش پس از اتمام کار باید مشخص و مکتوب گردد .
واکسیناسیون کارکنان : قبل از شروع به کار باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسمهایی که احتمال مواجهه با آنها در آزمایشگاه وجود دارد مثل هپاتیت B و کزاز ارزیابی شده و سوابق آن موجود باشد . چنانچه سابقه مستند از انچام واکسیناسیون قبلی برای هپاتیت B موجود نبود ابتدا آنتی بادی هپاتیت B اندازه گیری شود و در صورت ایمن نبودن ، فرد واکسینه شود و دو تا سه ماه بعد مجددا ANTI HBS اندازه گیری شود .

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-9-10 4:55    آمار بازدیدکنندگان   :  113069        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ