جهت دریافت مشاوره آنلاین فرم زیر را تکمیل کنید.کارشناس ما با شما تماس خواهد گرفت

 

فرم دریافت مشاوره گفتاردرمانی

 

جهت ارزیابی آنلاین با توجه به سن کودک فرم مناسب را تکمیل کنید. نتیجه ارزیابی از طریق تماس تلفنی اطلاع داده خواهد شد.

 

ارزیابی مهارت های شناختی و گفتار و زبان در کودکان 3-2 سال

 

ارزیابی مهارت های شناختی و گفتار و زبان در کودکان 4-3 سال

 

ارزیابی مهارت های شناختی و گفتار و زبان در کودکان 6-4 سال