صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

 

     
   
   

قیمت  تجهیزات به روز می باشد. که مرتب از سایت بیمه خدمات درمانی گرفته می شود. لطفا کلیک کنید .

 
نام : عبدالرضا
نام خانوادگی : عباس پور
تاریخ تولد : 1369
نوع استخدام : قرارداد
تاریخ شروع قرارداد : 1394/9/1
مدرک تحصیلی :  لیسانس 
رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک
سمت : مسئول فنی تجهیزات بیمارستان

 

 

 
 
    شرح وظایف مسئول

  تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف و بازنگری آن به صورت سالانه

  برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان .

  پیگیری و انجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی

  مستند سازی و تجزیه و تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

  نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

  تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی

   تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه و نظارت بر آنها

  ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

    نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

   تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن

   نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش

   نظارت بر نقل و انتقال تجهزات پزشکی

   نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی

  نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای (اعم از خرید ، نگهداری ، کالیبراسیون و تعمیر)

  نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند .

   برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک

  برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM ، کنترل کیفی ، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها .

   کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی