صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

ساختار بهبود کیفیت بيمارستان

 پرویز طاهری رئيس بيمارستان : رئيس ستاد بهبود کیفیت                                                             
مسعود میرزاده مدير داخلی بيمارستان : عضو
طیبه شیخ زاده مدير خدمات پرستاری : عضو
الهام سلجوقی : دبیر کمیته بهبود کیفیت

 

نام :الهام

نام خانوادگی: سلجوقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

سنوات :11 سال (که به مدت چهار سال از سال 90 لغایت 94 به عنوان سرپرستار بخش اورژانس فعالیت داشته و همچنین به عنوان سو پر وایزر بالینی ارائه خدمت نموده ام )

سمت: پرستار بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان

 


 
خدمات حاکمیت بالینی
 
تعریف نظام بهبود کیفیت
چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا ميشود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.
چرا به نظام بهبود کیفیت نیازمندیم
برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات جای دارد
کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات
 استفاده بهینه از منابع محدود
افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی
برای تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است
نظام بهبود کیفیت
پوشش نيازهاي نوين سيستم هاي سلامت (مديريت خطر، پاسخگويي به استفاده کنندگان، خدمات مبتني بر شواهد...)
جامعيت
انعطاف پذيري (امکان تطابق با شرايط و سياست هاي بيمارستاني در ايران، تغييرات آينده در سياست هاي سلامت کشور)
به کارگيري گستره کارکنان بيمارستاني (اعم از باليني و غير آن)
قابليت پياده سازي با حداقل حمايت بيروني (امکان توانمند سازي کارکنان در جهت پياده سازي مدل)
پاسخگويي به مشکلات جاري نظام ارايه خدمات (حذف فرآيندهاي مزاحم
                                   
 
تهيه و تنظيم : خدمات بهبود کیفیت بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد
 

   شماره تماس مستقیم : 

35421571 - 076