صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

نحوه پذیرش بیمار   

نحوه ویزیت پزشکان عمومی  

 

به طور شبانه روزی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ، ویزیت شده و در صورت نیاز به مشاوره توسط متخصصین با تکمیل پرونده اورژانسی توسط بخش پذیرش بیمارستان ( جنب درمانگاه و روبروی داروخانه ) به متخصصین مربوطه ارجاع داده می شوند. طبق تعرفه مصوب مبلغ ویزیت توسط واحد پذیرش تعیین و پس از مکتوب شدن بیماران به واحد صندوق بیمارستان ( سمت چپ داروخانه شبانه روزی بیمارستان ) مراجعه و قبض دریافت میدارند . 

 

 

ردیف

نام پزشک

هزینه ( ویزیت بیمه  )

هزینه ( ویزیت آزاد )

1

پزشک عمومی

31800 ریال

106000 ریال

 نحوه ویزیت پزشکان متخصص

 

 در حال حاضر پزشکان متخصص در پنج  رشته ( داخلی ، نوزادان و کودکان ، متخصص زنان و زایمان ، جراحی عمومی ، درد و بیهوشی ،  قلب و عروق و اکو  و عفونی ) مشغول به فعالیت می باشند .

 

  ردیف

نام پزشک

هزینه

( ویزیت بیمه )

   هزینه

( ویزیت آزاد )

ساعات ویزیت

مکان ویزیت

صبحها

عصرها

صبحها

عصرها

1

متخصص نوزادان و کودکان

39600ریال

132000ریال


9-13

17-19

 بیمارستان

    بیمارستان

2

متخصص داخلی

39600ریال

132000ریال

9-13

17-19

 بیمارستان

    بیمارستان

3

متخصص جراحی زنان و زایمان

39600ریال

132000ریال

9-13

17-19

 بیمارستان

    بیمارستان

4

متخصص جراحی عمومی

39600ریال

132000ریال

9-13

17-19

 بیمارستان

     بیمارستان

5

متخصص درد و بیهوشی

39600ریال

132000ریال

9-13

17-19

  بیمارستان 

     بیمارستان 

6

متخصص قلب و عروق و اکو

39600ریال

132000ریال

9-13

17-19

  بیمارستان 

    بیمارستان 

7   متخصص عفونی

39600ریال

132000ریال

9-13 17-21 بیمارستان بیمارستان
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  قابل توجه مراجعین محترم 

جهت دریافت نوبت برای ویزیت توسط متخصصین ، ساعت 7 صبح همان روز با مراجعه حضوری به واحد پذیرش بیمارستان ، نام نویسی نمائید . 

 

زمان حضور متخصصین در کلینیکها از شنبه تا پنج شنبه به جز روزهای تعطیل می باشد .

به طور کلی حضور متخصصین داخلی ، نوزادان و کودکان ، جراحی زنان و زایمان ، جراحی عمومی ، درد و بیهوشی و قلب و عروق و اکو  و عفونی در شهرستان 25 روزه می باشد .

 

 جهت اطلاع از سایر اقدامات درمانی قابل انجام و هزینه های مربوطه با تلفن گویا بیمارستان (  35422167 - 076 ) داخلی 240 بخش پذیرش بیمارستان تماس بگیرید .