آزمایشگاه

 

سال تاسیس: ۱۳۸۵

 

مسئول بخش:

 

تعداد پرسنل : 7 نفر

 

مکان استقرار: روبروی بخش رادیولوژی

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3252

 

ماموریت بخش

انجام آزمایشات تمامی بیماران از  تمام بخش های بیمارستان باضافه بیماران سرپایی

 

امکانات و تجهیزات بخش:

 اتاق نمونه گیری اتاق هماتولوژی اتاق میکروب شناسی اتاق هورمون شناسی اتاق بانک خون اتاق بیوشیمی اتوانالایزر بیوشیمی سل کانتر الکترولیت انالایزر ایزی لایت دستگاه بلادگاز دستگاه فتومتر دستگاه فیلم فتومتر دستگاه سانتریفیوژ انکوباتور ۳۷ درجه رولرمیکسر هماتولوژی یخچال بانک خون فریزر بانک خون دیونایزر اتوکلاو دستگاه اسپکتر و فتومتر دستگاه الایزا ریدر و واشر دستگاه بن ماری ۳۷ درجه شیکر سرولوژی میکروسکوپ

لیست اخبار صفحه :1