بخش اطفال 

 

سال تاسیس: 1397

 

رئیس بخش : دکتر حانیه بخشایش          متخصص اطفال

 

سرپرستار بخش: الهام طیاری     کارشناس پرستاری

 

پرسنل واحد :  سرپرستار، 4 ماما .یک نیروی منشی و سه نیروی خدمات

 

مکان استقرار: انتهای راهرو سوپروایزری و بخش داخلی جراحی 

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3263

 

ماموریت بخش

ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

 ارائه خدمات به نوزادان نارس و نوزادان هیپر بیلی روبینی(افزایش زردی با بیلی روبین خون) و پرستاری از کودکان و نوزادان بیمار و پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر به نوزاد

ارائه خدمات مناسب درمانی ، تخصصی به کلیه اطفال و نوزادان مراجعه کننده

 

امکانات و تجهیزات بخش:

اتاق ایزوله،مانیتور،دستگاه ساکشن پرتابل،دستگاه شوک،دستگاه نوار قلب،انکوباتور سیار،کپسول اکسیژن و مانومتر،نبولایزر،دستگاه فتوتراپی

 

لیست اخبار صفحه :1