بخش زایمان

 

سال تاسیس: 

 

رئیس بخش: دکتر سیده نازنین شریف           متخصص زنان و زایمان

 

سرپرستار بخش: ساره برزگر                          کارشناس مامایی

 

پرسنل واحد : 10 ماما

 

مکان استقرار:در مجاورت اتاق عمل 

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3256

 

ماموریت بخش

معاینه مادران باردار و زنان در اسرع وقت و به روش استاندارد

درمان سرپایی زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان توسط متخصص زنان و یا ماما

 انجام زایمان بدون درد و به روش مناسب و استاندارد

ارتقاء مراقبت از نوزادان در اتاق زایمان

 برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان جهت آگاهی مراجعین از نحوه زایمان طبیعی و نیز ترویج زایمان طبیعی توسط ماما ها جهت ارتقاء رضایتمندی مادران باردار

 

 

امکانات و تجهیزات بخش:

اتاق معاینه، اتاق ایزوله، اتاق  زایمان،سه تخت ال دی آر و چهار تخت بستری،مانیتور قلب جنین، دستگاه ساکشن،چراغ سیالیتیک،دستگاه پالس اکسی متری اطفال، دستگاه پالس اکسی  متری بزرگسال،وارمر،کات نوزاد،دستگاه شوک،دستگاه نوارقلب،پمپ های انفوزیون،کپسول اکسیژن و مانومتر،برانکارد و صندلی چرخدار،تخت احیا،دستگاه سونیکید

 

 

 
لیست اخبار صفحه :1