بخش مراقبت های ویژه قلبی )CCU(

 

سال تاسیس: 1387

 

رئیس بخش: دکتر بدری بیژنی            متخصص قلب و عروق

 

سرپرستار بخش: هاجر قربانی       کارشناس پرستاری

 

تعداد پرسنل : 7نفر پرسنل شامل سرپرستار و پرستار.خدمات در هر شیفت یک نفر می باشد که با خدمات بخش زنان واطفال مشترک است 

 

مکان استقرار: انتهای بخش های بیمارستان، روبروی بخش داخلی و جراحی قرار دارد و از شرق به اتاق عمل راه دارد.

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3262

 

ماموریت بخش

ارتقاء سلامت بیماران قلبی

افزایش رضایتمندی بیماران

ارائه خدمات مناسب به بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه قلبی و تنفسی دارند

 

امکانات و تجهیزات بخش: 

هفت تخت فعال و یک تخت ایزوله ، مانیتور مرکزی، مانیتور ثابت،مانیتور پرتابل،دستگاه ساکشن پرتابل،دستگاه ونتیلاتور، دستگاه شوک،دستگاه نوار قلب،پمپ های انفوزیون،کپسول اکسیژن سیار،مانومتر،تخت احیا

 

لیست اخبار صفحه :1