بیمارستان فاطمه الزهرا(س) که تنها بیمارستان  شهرستان حاجی آباد  است علاوه بر قرار گرفتن در شمالی ترین نقطه استان هرمزگان در شمالی ترین نقطه شهرستان استقرار یافته است و در سال 1385 با 64 تخت مصوب و 32 تخت فعال کار خود را شروع نموده است ،باتوجه به قرار گیری در مسیر جاده ترانزیت جمعیتی بیشتر از جمعیت 69 هزار نفری شهرستان را پوشش می دهد

از آبان 1386 بخشهای بستری آن (اورژانس- اتاق عمل بخش بستری عمومی - سی سی یو) فعالیت خود را آغاز و از ابتدا دارای پزشکان متخصص داخلی و اطفال و جراحی عمومی زنان و زایمان  - بیهوشی بودند .

متخصصین اطفال جراحی عمومی و زنان در ابتدای راه اندازی این بیمارستان 15 روز در ماه در بیمارستان حضور داشتند .درسال1390باراه اندازی بخش آی سی یوبیمارستان با2تخت موافقت گردید واین بخش نیز به بخشهای ارائه دهنده خدمت اضافه شد  نسبت تخت فعال به جمعیت.69000 به ازای هرهزارنفرا تخت میباشد. مساحت بیمارستان 67140 متر مربع فضا و کل مساحت زیر بنای آن 12400متر مربع و فاصله آن از بیمارستان های مجهز که بیشترین اعزام صورت می گیرد شهرستان بندر عباس با مسافت 158 کیلو متر و شهرستان سیرجان با مسافت 145 کیلو متر است.

در حال حاظر با 64 تخت مصوب و 69 تخت فعال و تخصص های (داخلی ،جراح،زنان ،اطفال،قلب ،بی هوشی ،اعصاب و روان،پاتولوژی و رادیولوژی  ) با میانگین ضریب اشتغال 60 درصد در حال ارائه خدمات می باشد .

 

مساحت کل بیمارستان 66 هزار متر مربع است  که 13 هزار مترمربع زیربنای بخش های اداری و درمانی و 5 هزار متر مربع فضای سبز (آبیاری آب چاه) است و  دارای بخش های (جراحی عمومی دارای 14 تخت، زنان و زایمان دارای 10 تخت ،icu دارای 4 تخت، ccu دارای 8 تخت، پست پارتوم دارای 7 تخت،تالاسمی دارای 7 تخت، LDR دارای 3 تخت،اطفال دارای 13 تخت، اورژانس سرپایی دارای 13 تخت و اورژانس بستری دارای 8 تخت) است.

 

واحد های پاراکلینیک و سرپایی: سی تی اسکن،رادیولوژی،آزمایشگاه ،کلینیک قلب ،سونوگرافی ،گفتار درمانی ،تغذیه ،کلینیک تخصصی سرپایی متخصصین ، واحد های اداری و مالی می باشد.