روش های دریافت نوبت:

 

حضوری : جهت دریافت نوبت میتوانید از ساعت 7:00 به بخش پذیرش بیمارستان مراجعه فرمایید

 

تلفنی : جهت دریافت نوبت میتوانید از ساعت 9 صبح با شماره 1824 داخلی 10 تماس بگیرید

 

اینترنتی : جهت دریافت نوبت اینترنتی روی این گزینه کلیک کنید

لیست اخبار صفحه :1