متخصصین بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد :

دکتر سیده نازنین شریف : متخصص زنان و زایمان

دکتر سمیرا بهرامی : متخصص زنان و زایمان

دکتر پوریا رمضانی : متخصص داخلی

دکتر عمید آذرنگ : متخصص داخلی

دکتر علیرضا جلیلی : متخصص جراحی عمومی

دکتر محسن بختیار : متخصص جراحی عمومی

دکتر سعید آل رسول : متخصص رادیولوژی

دکتر رویا انصاری : متخصص رادیولوژی

دکتر فیصل رسا : متخصص رادیولوژی

دکتر فائزه شجاعی : متخصص اطفال

دکتر حانیه بخشایش : متخصص اطفال

دکتر بدری بیژنی : متخصص قلب و عروق

دکتر سوسن بابایی : متخصص بیهوشی

دکتر معصومه رحیمیان : متخصص بیهوشی

دکتر حورا رحمانی : متخصص پاتولوژی